Đà Nẵng đã bố trí hơn 3.082 tỷ đồng cho 23 dự án trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công của TP. Đà Nẵng là hơn 8.800 tỷ đồng. Thành phố đã bố trí vốn thanh toán đối với 23 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là hơn 3.082 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo báo cáo tại Hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của TP. Đà Nẵng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 7.291 tỷ đồng. HĐND và UBND Thành phố đã giao kế hoạch cao hơn so với kế hoạch trung ương giao, là hơn 8.881 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/1/2024, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ chi tiết là hơn 7.293 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 1.040 tỷ đồng và vốn ngân sách Thành phố là hơn 6.253 tỷ đồng; số còn lại chưa phân bổ chi tiết là 1.587,421 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2024, TP. Đà Nẵng đã bố trí vốn thanh toán đối với 23 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là hơn 3.082 tỷ đồng, bằng 34% tổng kế hoạch vốn và bằng 42% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ.

Năm 2024, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 40 công trình, dự án và khởi công 38 dự án mới. Thành phố sẽ khẩn trương phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, phân bổ hết nguồn vốn còn lại là hơn 1.587 tỷ đồng; hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư để giải ngân hơn 61 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với 2 dự án là Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng và đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Đà Nẵng 21,75 tỷ đồng…

Năm 2023, kế hoạch vốn của toàn TP. Đà Nẵng là hơn 8.200 tỷ đồng; đến ngày 31/1/2024, Thành phố giải ngân đạt hơn 6.500 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch giao…

Chuyên đề