(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp (DN) thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN trong tháng 8/2020. Theo đó, trên địa bàn có 952 DN có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguyên nhân là các DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 năm trở lên kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc đối tượng quy định tại Điểm 1c Điều 211 Luật DN năm 2014.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng yêu cầu người đại diện theo pháp luật của DN đến trụ sở để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.