(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội (địa chỉ tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) do ông Nguyễn Quốc Nam là Tổng giám đốc đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án trên.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Được biết, Dự án sử dụng quỹ đất 38.810,9 m2, trong đó diện tích đất mà Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 13.770,4 m2. Diện tích đất này dùng để xây dựng 147 lô đất ở.

Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội để thực hiện dự án Khu nhà ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Ninh công bố là 93,038 tỷ đồng. Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội sẽ phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định.