(BĐT) - Công ty CP Sách dân tộc vừa được Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bên mời thầu) lựa chọn thực hiện Gói thầu Tuyển nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1. Giá trúng thầu là 78,687 tỷ đồng, giảm 0,593 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,7%; thời gian thực hiện hợp đồng 39 tháng, loại hợp đồng trọn gói.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 84,857 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đào tạo. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Theo kết quả đánh giá HSDT, Công ty CP Sách dân tộc đạt điểm kỹ thuật 962,5/1000 điểm, điểm đánh giá tổng hợp là 970/1000 điểm và đạt yêu cầu về kỹ thuật, đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 33 tháng. Ngày 9/9/2021, Bên mời thầu đã mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Chiều ngày 16/9/2021, trả lời phóng viên Báo Đấu thầu về việc chênh lệch thời gian thực hiện hợp đồng theo đề xuất của nhà thầu với kết quả lựa chọn nhà thầu, cán bộ của Bên mời thầu cho biết, đây là gói thầu đặc thù, sau khi Nhà thầu thực hiện xong thì cần thời gian thẩm định, nghiệm thu và quyết toán.

Theo tìm hiểu, trước khi được công bố trúng gói thầu trên, trong vòng hơn 5 năm qua, Công ty CP Sách dân tộc được công bố trúng 3 gói thầu liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo với giá trị trúng thầu đều dưới 0,5 tỷ đồng.