• Công ty CP Sách dân tộc trúng gói thầu biên soạn sách hơn 78 tỷ đồng

    22/09/2021 07:00

    (BĐT) - Công ty CP Sách dân tộc vừa được Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bên mời thầu) lựa chọn thực hiện Gói thầu Tuyển nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1. Giá trúng thầu là 78,687 tỷ đồng, giảm 0,593 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,7%; thời gian thực hiện hợp đồng 39 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

chuyên đề

Kết nối đầu tư