(BĐT) - Chủ sở hữu chuỗi hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé, Công ty CP Đầu tư Con Cưng vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu bán hàng đạt 1.023 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Zing

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Zing

Tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu, chi phí giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý của doanh nghiệp này cũng tăng thêm khoảng 35%. Do không ghi nhận khoản lợi nhuận khác như trong cùng kỳ năm 2018, Công ty chỉ báo lãi ròng 1,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 7,4 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2018.

Tính đến cuối quý II/2019, tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư Con Cưng đạt 894 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 77%, tương đương 692 tỷ đồng (chủ yếu là khoản vay ngắn hạn và dài hạn 459,8 tỷ đồng).