(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Thảo được công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh Đắc Nông vừa ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Thảo.

Tọa độ diện tích mỏ: Mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông có diện tích 75 ha, tọa độ các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo hệ tọa độ VN-2.000 kinh tuyến trục 108,50, múi chiếu 30, cụ thể như sau:

Giá trúng đấu giá: Rđg = 3,018% (ba phẩy không trăm mười tám phần trăm).

* Rđg: Là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá.

Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Thảo phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.