(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa công bố hợp đồng Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với tổng mức đầu tư 8.925,48 tỷ đồng. 
Dự kiến, thời điểm chuyển giao công trình cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là năm 2041 - ảnh: Internet

Dự kiến, thời điểm chuyển giao công trình cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là năm 2041 - ảnh: Internet

Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện Dự án là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194. Tên doanh nghiệp dự án được thành lập là Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Đây là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 550,04 ha.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Nhà nước tham gia góp vốn vào Dự án trên 5.139,28 tỷ đồng, Liên danh nhà đầu tư góp 1.030 tỷ đồng, vốn Liên danh nhà đầu tư huy động là 2.756,2 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, thời gian thi công phần tuyến 24 tháng, phần hầm 30 tháng, thời gian thu phí là 17 năm và 15 ngày. Thời điểm dự kiến chuyển giao công trình Dự án là năm 2041. Chất lượng công trình, dịch vụ Nhà đầu tư cung cấp trong giai đoạn vận hành là công trình cầu, đường cấp 1, công trình hầm cấp đặc biệt, chiều dài tuyến 78,5 km. Vị trí trạm thu phí để hoàn vốn đầu tư Dự án là trạm thu phí Phan Rang và trạm thu phí Du Long tại tỉnh Ninh Thuận.

Mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ mà Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án được thu phân theo từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn mức giá cơ sở từ ngày 1/1/2021 - 31/12/2023 là 1.500 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2024 - 31/12/2026 là 1.700 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2027 - 31/12/2029 là 1.900 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2030 - 31/12/2032 là 2.100 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2033 - 31/12/2035 là 2.400 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2036 - 31/12/2038 là 2.700 đồng/km; giai đoạn ngày 1/1/2039 - 31/12/2041 là 3.000 đồng/km và giai đoạn ngày 1/1/2042 - 31/12/2044 là 3.400 đồng/km.

Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án PPP thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện và kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt vào tháng 1/2021. Đến nay, sau quá trình đàm phán kéo dài nửa năm, Bộ Giao thông vận tải và Liên danh nhà đầu tư đã thống nhất được các nội dung hợp đồng. Đây cũng là dự án BOT được ký kết hợp đồng sau cùng trong số 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc đàm phán hợp đồng dự án này kéo dài hơn các dự án khác bởi 2 bên cùng thương thảo một cách chi tiết để thống nhất tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập, đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn các dự án BOT từng thực hiện trước đây của Nhà đầu tư, trên tinh thần đạt được những nguyên tắc thống nhất, khả thi để triển khai thành công Dự án.