(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức công bố Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Theo đó, tính chất Khu kinh tế sẽ được thay đổi theo hướng khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực. Khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích hơn 27.000 ha, quy mô đất đai đến năm 2025 khoảng 3.000 ha đất xây dựng công nghiệp; quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 5.000 ha. Đến năm 2035, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 5.010 ha, quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 7.000 ha.

Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ trở thành một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là khu vực phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với việc khai thác Sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà…