Còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đề nghị 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023 đối với số vốn chưa phân bổ khoảng 16.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 6/12, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023 đối với số vốn chưa phân bổ khoảng 16.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11 là 460.980 tỷ đồng, đạt 59,39% kế hoạch (đạt 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Cùng kỳ năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch và đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải ngân của cả nước có tăng hơn (7% so với kế hoạch và 6,77% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), nhưng so với tổng kế hoạch vốn cần giải ngân trong năm 2023 thì tỷ lệ này vẫn đạt thấp.

Theo tính toán, hiện còn trên 315.000 tỷ đồng vốn đầu tư công (nếu tính theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì còn trên 247.000 tỷ đồng) cần giải ngân, trong khi chỉ còn đúng hơn một tháng nữa là kết thúc năm.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá khả năng thực hiện đến hết 31/1/2024, chủ động đề xuất số vốn tiếp tục kéo dài theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ và theo khả thực hiện, tránh trường hợp đề xuất kéo dài nhưng hết thời gian quy định không giải ngân được, hiện nay số vốn kéo dài của kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 chỉ giải ngân được khoảng 60,64% kế hoạch gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động có phương án phân bổ kế hoạch năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao, tránh trường hợp giao vốn thành nhiều lần trong năm.

Hiện chỉ còn hơn tháng để giải ngân nguồn lực lớn vốn đầu tư công còn lại, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chuyên đề