(BĐT) - Ngày 28/8 tới, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 347,6%. Thời gian thanh toán dự kiến từ 15/9/2020.

Như vậy, với 4 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, Công ty sẽ phải chi hơn 139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm ngoái, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 5.082 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 147 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) lên đến 34.937 đồng. Với kết quả đó, các cổ đông đã thông qua mức chia cổ tức tiền mặt 347,6% như trên. Năm 2018, công ty từng chia cổ tức tiền mặt 207% hay năm 2017 cũng chia 239% và năm 2016 là 235%.

Năm 2020, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 194,6%, cùng kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 84,76 tỷ đồng, giảm 42,32% so với năm ngoái.