(BĐT) - Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu của Dự án Thuê trung tâm dữ liệu chính (DC), trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) và đường truyền.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Các gói thầu nêu trên gồm: Gói thầu số 3: Thuê đường truyền chính kết nối hệ thống mạng của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Gói thầu số 4: Thuê chỗ đặt thiết bị chính và Gói thầu số 5: Thuê chỗ đặt thiết bị dự phòng. Ngày 24/2/2017, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu này.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu cả 3 gói thầu này thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước là Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC. Nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện đồng thời 3 hợp đồng trên trong vòng 5 năm, loại hợp đồng trọn gói.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu số 3 có giá gói thầu hơn 6.507 triệu đồng, giá trúng thầu gần 5.768 triệu đồng, chênh lệch giảm 739 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 11%. Tương ứng đối với Gói thầu số 4 lần lượt là 8.393 triệu đồng, 7.590 triệu đồng, chênh lệch giảm 803 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 9,5%. Còn Gói số 5 có giá gói thầu gần 7.533 triệu đồng, giá trúng thầu gần 6.801 triệu đồng, chênh lệch giảm 732 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 10%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC có mã số đăng ký kinh doanh 0102900049, ngày đăng ký kinh doanh là 5/9/2008, có vốn điều lệ là 335 tỷ đồng, có địa chỉ tại Hà Nội.

Tính từ đầu năm 2016 trở lại đây, Công ty đã trúng 18 gói thầu, trong đó có 16 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh, 2 gói thầu còn lại được chỉ định thầu.