CII: hệ số nợ/vốn chủ năm 2016 dưới 1 lần

Tin từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII), ngày 26/1, Công ty đã nhận được thông báo chuyển đổi trái phiếu CII thành cổ phiếu CII của các nhà đầu tư do Goldman Sachs (GS) quản lý và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), với tổng giá trị chuyển đổi là 603 tỷ đồng.
CII: hệ số nợ/vốn chủ năm 2016 dưới 1 lần

Bên cạnh đó, Metro Pacific Tollway (MPTC) xác nhận việc hoán đổi 1.020 tỷ đồng trái phiếu CII để nhận 56,667 triệu cổ phiếu CII B&R (công ty con của CII). 

Như vậy, với 2 sự kiện này, CII sẽ đưa tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu công ty mẹ về mức dưới 1 lần. Đồng thời, như công bố trước đó của CII, việc chuyển đổi trái phiếu của MPTC sẽ giúp Công ty thu về khoảng 430 tỷ đồng tiền lãi cho chênh lệch giá vốn và giá hoán đổi. 

Như vậy, trong tháng đầu năm 2016, CII đã thu về xấp xỉ 580 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính và hoán đổi cổ phần. Vốn điều lệ mới của CII hiện nay là 2.601,544 tỷ đồng, tăng gần 321 tỷ đồng so với đầu năm 2016. 

Theo ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, năm 2016, CII có khả năng đạt 1.040 tỷ đồng lợi nhuận, Công ty đang hướng đến mục tiêu 1.240 tỷ đồng lợi nhuận nếu đàm phán thành công 2 thương vụ khác. Tuy nhiên, giống như năm 2015, các khoản lợi nhuận này sẽ chủ yếu đến từ hoạt động tài chính. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư