(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã chứng khoán: CIA) thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 10% vốn điều lệ, tương đương 2 triệu cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến mua sau khi UBCKNN chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá cổ phiếu đang được giao dịch quanh mức 11.200đ/CP.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 81,7 tỷ đồng, giảm 62,5% so với cùng kỳ; lỗ 25,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 21,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 60,4 tỷ đồng về lỗ 9 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 186,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,77 tỷ đồng.