Chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ ngày 1/7/2022

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Ngày 1/8/2022 tới, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới dự kiến chính thức được vận hành cùng với việc Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành. Hệ thống mới có nhiều điểm thay đổi, đột phá, chạy được trên nhiều trình duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu cũng như thực hiện đấu thầu qua mạng, trên cơ sở đảm bảo an toàn, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

Chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ ngày 1/7/2022

Để hoạt động đấu thầu, mua sắm công không bị gián đoạn sau mốc thời gian quan trọng này, từ ngày 1/7/2022, các bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo chính thức thực hiện chuyển đổi tài khoản của mình từ Hệ thống hiện tại sang Hệ thống mới.

Công tác chuyển đổi dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng, hướng tới việc đảm bảo chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, gộp các tài khoản trùng lặp trên Hệ thống hiện tại.

Theo đó, từ 1/7 - 1/8/2022, các bên liên quan cần thực hiện chuyển đổi toàn bộ các tài khoản bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo đã được phê duyệt trên Hệ thống hiện tại sang Hệ thống mới để sẵn sàng cho việc vận hành chính thức. Sau giai đoạn từ ngày 1/8 trở đi, các bên mời thầu, nhà thầu đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên Hệ thống hiện tại sẽ phải thực hiện đăng ký lại trên Hệ thống mới để được kiểm tra hồ sơ đăng ký và phê duyệt.

Việc chuyển đổi tài khoản sẽ dành cho 3 nhóm đối tượng chính. Đối với bên mời thầu, cần chuyển đổi thông tin tài khoản, thông tin đấu thầu và thông tin về lựa chọn nhà đầu tư. Đối với nhà thầu, thực hiện chuyển đổi thông tin về tài khoản, thông tin các khoản nợ chi phí nhà thầu, thông tin về hồ sơ năng lực kinh nghiệm. Cuối cùng là các cơ sở đào tạo, cần chuyển đổi cơ sở đào tạo và danh sách học viên của cơ sở đào tạo sang Hệ thống mới.

Để hỗ trợ các bên liên quan có thể nhanh chóng nắm bắt và thực hiện việc chuyển đổi một cách dễ dàng, thuận tiện, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra hướng dẫn rõ ràng về quy trình thực hiện gồm 2 bước chính như sau:

Bước 1: Các cơ quan và đơn vị sẽ nhận thông tin chuyển đổi tài khoản từ Hệ thống hiện tại sang Hệ thống mới qua email của Người đại diện pháp luật và Người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu, bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin đăng nhập tài khoản (tên truy cập, mật khẩu đăng nhập trên Hệ thống mới);

- Thông tin tài khoản được chuyển đổi (danh sách tài khoản trùng nhau (nếu có));

- Thông tin hướng dẫn và hỗ trợ.

Bước 2: Các cơ quan, đơn vị truy cập vào website https://muasamcong.gov.vn để kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản, sau đó in phiếu rồi xác nhận thông tin, ký, đóng dấu và gửi bản scan trên Hệ thống mới (không cần gửi bản cứng).

Trong vòng 2 ngày làm việc, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia kiểm tra và xác nhận hoàn thành chuyển đổi tài khoản của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống mới.

Chuyên đề