Chuyển đổi số, thay đổi để thích ứng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dịch Covid-19 là cú hích rất mạnh dẫn tới nhiều thay đổi, từ cách thức vận hành xã hội, quản trị đất nước đến quản trị doanh nghiệp, các mô hình sản xuất, từ kết nối giữa các quốc gia đến giao tiếp giữa từng cá nhân.
Chuyển đổi số, thay đổi để thích ứng

Sự thay đổi đó được thể hiện một phần trong hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề Đặc biệt: “Chuyển đổi số, thay đổi để thích ứng” phân tích, đánh giá hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng như khẳng định vai trò chủ lực, xung kích của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc vượt qua giai đoạn đầy thách thức, khó khăn hiện nay.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư