CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa thông báo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Chứng khoán BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 1500 tỷ đồng

Trong năm 2015, BSC ghi nhận doanh thu đạt 465 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch; lợi nhuận thực hiện đạt 101,4 tỷ đồng, tăng 3,4%  kế hoạch.

Với kết quả này, BSC đã chính thức hết lỗ lũy kế sau khi bù đắp khoản lỗ 97,3 tỷ đồng từ những năm trước. Sau khi trích lập vào các Quỹ dự phòng rủi ro, Quỹ dự trữ Vốn điều lệ và thù lao cho HĐQT thì lợi nhuận còn lại của Công ty là 3,4 tỷ đồng.

Với khoản lãi ít ỏi này, dự kiến BSC sẽ không chia cổ tức và không trích quỹ khen thưởng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

Về thị phần môi giới, Công ty thông báo thị phần môi giới năm nay đạt 3,87%, tăng 10,5% so với mức 3,5% của năm 2014, vươn lên top 9 Công ty CK trên sàn HSX, đây là năm thứ 4 liên tiếp thị phần môi giới của BSC tăng kể từ năm 2012 của với mức tăng trưởng 10,6%.

Năm 2106, BSC cho biết sẽ tập trung chú trọng phát triển dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng các nghiệp vụ ngân hàng, đầu tư, M&A và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng để tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh.

Về thị trường Chứng khoán phái sinh, BSC cho biết, đối với thị trường này thì cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ giao dịch CK, năng lực vốn chủ sở hữu phải đạt tối thiểu 900 tỷ đồng mới có thể đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp, do đó BSC sẽ trình Đại hội cổ đông 2 phương án để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 lên khoảng 1000 tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng.

Phương án 1: Phát hành riêng lẻ 13,5 triệu đến 63,5 triệu cổ phần riêng lẻ, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, và nhà đầu tư phải đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại của BSC.

Phuơng án 2: Phát hành 4,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 5%, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 20:1.

Theo BSC nhận định, năm 2016 xuất hiện nhiều yếu tố không thuận lợi từ thị trường chứng khoán thế giới, cộng thêm các yếu tố rủi ro về tỷ giá, lãi suất và dòng tiền đầu tư chứng khoán không có dấu hiệu tăng trưởng. Do đó, trong tờ trình BSC chỉ đề ra kế hoạch doanh thu cũng như lợi nhuận năm 2016 thấp hơn khá nhiều so với năm 2015, cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng, thị phần môi giới đạt 3,9%, chi trả cổ tức ở mức 5%.

Theo ĐTCK