(BĐT) - Theo UBND tỉnh Nghệ An, Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” sẽ sớm được triển khai. Đây là dự án nhóm A, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư là UBND TP. Vinh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo quyết định phê duyệt, Dự án được đề xuất 4 hợp phần, mục tiêu là hỗ trợ phát triển hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho TP. Vinh và tỉnh Nghệ An.

Dự kiến tổng vốn đầu tư của Dự án là 194,44 triệu USD tương đương 4.500 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay IBRD của WB là 130 triệu USD (tương đương 3.009 tỷ đồng); vốn đối ứng trong nước là 64,44 triệu USD (tương đương 1.491 tỷ đồng).

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND TP. Vinh tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ và rà soát các hạng mục đầu tư, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.