• Hạ tầng bứt phá tạo sức hút đầu tư

    05/05/2021 14:00

    (BĐT) - Thực tế cho thấy, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh có mối tương quan thuận chiều với chất lượng hạ tầng. Đây là một trong những điểm mấu chốt để các địa phương cạnh tranh, bứt phá trong cuộc đua thu hút đầu tư.
  • Đề nghị điều chỉnh quỹ đất phát triển hạ tầng

    23/03/2016 06:57

    (BĐT) - Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt; ưu tiên bố trí quỹ đất cho những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển và có tác động lan tỏa lớn là quan điểm của Chính phủ trong chiến lược sử dụng đất hiệu quả, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

chuyên đề

Kết nối đầu tư