Chuẩn bị đấu giá đất Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài chính Hưng Yên đang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Theo thông báo, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên có vị trí tại thửa đất số 16, tờ bản đồ địa chính số 39, tỷ lệ 1/500 phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên.

Diện tích thửa đất đấu giá là 6.340 m2, hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Tài sản gắn liền với đất là nhà công trình 1,5 tầng, diện tích sàn đã xây dựng 4.014 m2; giá trị đã đầu tư là 34,403 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất bán đấu giá là đất thương mại, dịch vụ; hình thức cho thuê đất là thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên là 70,799 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng 6.340 m2 đất thương mại, dịch vụ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 36,396 tỷ đồng và giá trị tài sản gắn liền với đất là 34,403 tỷ đồng.

Các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 6 - 8/6/2023 tại Sở Tài chính Hưng Yên.

Chuyên đề