Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động cho 8 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho 8 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
8 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tặng thưởng Huân chương Lao động vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Lê Tiên.
8 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tặng thưởng Huân chương Lao động vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Lê Tiên.

Trong đó, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất là ông Lê Xuân Đình - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo và ông Nguyễn Tấn Châu - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (Tổng cục Thống kê).

3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì là ông Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; ông Trần Đông Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp; ông Nguyễn Hữu Vĩnh - nguyên Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (Tổng cục Thống kê).

3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là ông Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; ông Nguyễn Quang Tiếp - nguyên Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai (Tổng cục Thống kê); ông Nguyễn Văn Dũng - nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư