(BĐT) - Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Tây Ninh - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH MTV 17 vừa trúng Gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 (Đà Nẵng), với giá trúng thầu là 117,817 tỷ đồng, giảm 0,5% so với giá gói thầu. Trong đó, chi phí xây lắp và hạng mục chung là 110,027 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 7,789 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời gian thực hiện trong 450 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, có 2 nhà thầu tham dự gói thầu trên, trong đó, Công ty TNHH 307 Hà Giang bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự phải có doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu trong 3 năm gần đây là 192 tỷ đồng, nguồn lực tài chính sẵn có là 23,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà thầu tham dự phải có ít nhất 2 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 78 tỷ đồng/hợp đồng. Nếu có ít hơn hoặc nhiều hơn 2, thì phải có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 78 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng từ 156 tỷ đồng trở lên.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 601. Tổng mức đầu tư của Dự án là 643,516 tỷ đồng.

Một gói thầu khác cùng thuộc Dự án là Gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 vừa hoàn thành mở thầu với 3 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông Vinaco, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH MTV 17.