Chọn tư vấn cho Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội gần 4.368 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn cá nhân năm 2021 của Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với tổng mức đầu tư 4.367,9 tỷ đồng.
Phối cảnh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Phối cảnh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021, sẽ tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước cho 6 gói thầu của Dự án. Trong đó, 4 gói thầu đều có giá 0,63 tỷ đồng, gồm: 3 gói thầu tư vấn quản lý khối lượng và chất lượng (1, 2, 3) và Gói thầu Tư vấn quản lý chi phí - quyết toán. 2 gói thầu tư vấn khác của Dự án cũng chọn nhà thầu trong quý IV/2021 gồm: Gói thầu Tư vấn an toàn và môi trường và Gói thầu Tư vấn về giới.

Chuyên đề