#Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tư hơn 4.161 tỷ đồng xây Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

(BĐT) - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu UIU-USTH GDS 012 Thiết bị thí nghiệm (gói số 8) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học khoa học và Công nghệ Hà Nội, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng trong nước.