(BĐT) - Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 20/08/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà học đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 183,45 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.