Chọn nhà thầu kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2 (TP.HCM), từ nay đến cuối năm 2017, Khu Quản lý đường thủy nội địa sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu rà phá bom mìn vật nổ.
Chọn nhà thầu kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2

Tiếp đó, vào quý I/2018, 4 gói thầu sẽ lựa chọn nhà thầu, gồm Gói thầu Đảm bảo giao thông thủy, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Gói thầu Bảo hiểm công trình xây dựng, Gói thầu Thi công xây dựng công trình.

Gói thầu Tư vấn thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, khả năng chịu lực của kết cấu công trình sẽ thực hiện chỉ định thầu trong quý II/2019.

Quý I/2020, Chủ đầu tư sẽ hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu với 2 gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu kiểm toán và Tư vấn kiểm toán.

Dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2 có tổng mức đầu tư là 149,842 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng ngân sách của TP.HCM. Dự án được chia thành 16 gói thầu. Trong đó có 4 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, 9 gói thầu thực hiện chỉ định thầu, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 1 gói thầu tự thực hiện.

Tính đến ngày 14/4/2017, Dự án có 6 gói thầu tư vấn đã lựa chọn xong nhà thầu. Trong đó, nhà thầu trúng thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán là Viện Khoa học thủy lợi miền Nam; Gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng dịch vụ Nam Việt; Gói thầu Đo vẽ lập bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng là Công ty TNHH Đo đạc xây dựng thương mại Hoa Tấn; Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Vạn Xuân; Gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Song Long; Gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp - Viện Khoa học thủy lợi miền Nam.

Chuyên đề