Chính phủ cho ý kiến đối với 7 nội dung quan trọng về pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 23/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023. Ảnh: Quý Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023. Ảnh: Quý Bắc

Phiên họp cho ý kiến đối với 7 nội dung, gồm 3 đề nghị xây dựng luật, 4 dự án luật: đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự án Luật Quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự; dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế… Nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình thực tế biến động rất nhanh, nhiều vấn đề phát sinh mà các quy định không theo kịp, nhiều yếu tố mới mà quá trình xây dựng thể chế trước đó chưa lường hết được, nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ách tắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần giải quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa.

Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2023 và cả giai đoạn, chúng ta phải chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Chuyên đề