(BĐT) - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2 - Cơ sở vật chất I thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 609,615 tỷ đồng.
Quy hoạch tổng thể Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Quy hoạch tổng thể Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Theo đó, trong quý IV/2021, 3 gói thầu tư vấn sẽ được chỉ định thầu, gồm: Gói thầu TV14-DATP2 Tư vấn thẩm tra khái toán cho các công việc tư vấn liên quan đến việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (HSTKBVTC) các hạng mục công trình của DATP2 – Cơ sở vật chất I; Gói thầu TV15-DATP2 Tư vấn điều chỉnh HSTKBVTC các hạng mục công trình của DATP2 – Cơ sở vật chất I; Gói thầu TV16-DATP2 Tư vấn thẩm tra HSTKBVTC điều chỉnh các hạng mục công trình của DATP2 - Cơ sở vật chất I.