(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu RP2 Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000 thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh (bên mời thầu) sẽ chỉ định thầu Gói thầu RP2 (giá gói thầu 7,072 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ); thời gian thực hiện hợp đồng 75 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định, địa điểm thực hiện là tỉnh Khánh Hòa.