(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong vừa ký quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, TP. Lào Cai, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV 45 - Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.

Theo quyết định trước đó của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, Dự án có tổng vốn đầu tư trên 235 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật là hơn 59,79 tỷ đồng, phần vốn đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 175,5 tỷ đồng. Phần góp vốn của Nhà nước là 0 đồng.

Được biết, UBND tỉnh Lào Cai cũng ủy quyền cho cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng Lào Cai là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án.

Dự án sẽ được thực hiện tại phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Mục tiêu của Dự án là hình thành các khu chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ cho nhu cầu và mục tiêu phát triển đô thị tại địa phương. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng Dự án sẽ giúp hình thành một khu đất ở đô thị phục vụ nhu cầu đất ở cho cán bộ chiến sĩ, quân nhân, cán bộ công nhân viên chức thu nhập thấp, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh…

Theo dự kiến, từ năm 2016 - 2019 là thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao quỹ đất BT cho Nhà đầu tư, quyết toán hợp đồng BT. Từ năm 2019 - 2021, sẽ triển khai Dự án Xây dựng nhà ở thương mại trên quỹ đất giao cho Nhà đầu tư dự án BT.