Chấn chỉnh cho vay mới để trả nợ trước hạn

(BĐT) - Thống đốc NHNN vừa ban hành công văn chấn chỉnh cho vay mới để trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD).

Cũng tại công văn này, Thống đốc giao Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP.HCM thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp cho vay sai quy định và hướng dẫn của NHNN trong thời gian qua đối với việc cho vay mới để trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn tại các TCTD.             

Chuyên đề