Chậm cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp tại EVN

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (DN), năm 2020, Tập đoàn tiếp tục thực hiện cổ phần hóa (CPH) 3 tổng công ty phát điện trực thuộc nhưng kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa hoàn thành cổ phần hóa 3 tổng công ty phát điện trực thuộc. Ảnh: Thế Anh
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa hoàn thành cổ phần hóa 3 tổng công ty phát điện trực thuộc. Ảnh: Thế Anh

EVN cho biết, năm 2020, Tập đoàn tiếp tục thực hiện CPH tại 3 tổng công ty phát điện trực thuộc là: Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 phê duyệt Đề án Tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu DN thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020, Tập đoàn thực hiện CPH DN do EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (3 tổng công ty phát điện trên). Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tại EVNGENCO1, đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác xác định giá trị DN trong 3 tháng theo đúng tiến độ được phê duyệt trong kế hoạch CPH. Tuy vậy, ngày 5/3/2021, Kiểm toán Nhà nước có Công văn số 83/KTNN-CNI gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (gọi tắt là Ủy ban) về việc kiểm toán kết quả xác định giá trị DN công ty mẹ - EVNGENCO1. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước không thể tổ chức thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn xác định giá và xử lý tài chính công ty mẹ - EVNGENCO1 đảm bảo tiến độ công bố giá trị DN trước ngày 31/3/2021 theo đề nghị của Ủy ban.

Ngày 23/3/2021, EVN đã có công văn báo cáo Ủy ban và đề nghị Ủy ban thông qua, có văn bản báo cáo Chính phủ gia hạn thời gian công bố giá trị DN là 5 tháng kể từ khi có văn bản đồng ý gia hạn thời gian công bố giá trị DN.

Đối với EVNGENCO2, ngày 22/3/2021, Tổng công ty phối hợp với tư vấn thông báo bằng văn bản cho 14 nhà đầu tư đã trúng đấu giá tại phiên IPO ngày 8/2/2021 để bán thỏa thuận số lượng cổ phần chưa bán hết tại đợt đấu giá theo quy định, báo cáo Ban chỉ đạo CPH/EVN trước ngày 6/4/2021 và hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Tại EVNGENCO3, công tác CPH đang có vướng mắc do liên quan đến thời điểm lập báo cáo tài chính nên phải xin ý kiến chỉ đạo để triển khai. Vì thế, hoạt động CPH đơn vị này cũng chưa thể hoàn thành đúng tiến độ.

Về công tác thoái vốn, theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, EVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance); Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4)… Nhưng trên thực tế, đến thời điểm này, EVN mới hoàn thành thoái vốn toàn bộ tại EVNFinance.

Việc thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh thông qua bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Được biết, EVN đang xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DN giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xem xét tỷ lệ nắm giữ vốn của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Về việc thoái vốn tại PECC3 và PECC4, căn cứ kết quả các đợt chào bán đấu giá cổ phần của 2 đơn vị này năm 2019 không thành công, EVN đã có công văn báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN và đề xuất dừng chuyển nhượng phần góp vốn của EVN tại PECC3, PECC4. EVN sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức lại hoạt động của khối tư vấn xây dựng điện (4 công ty tư vấn) trong Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DN giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến xây dựng phương án thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3, hiện Tập đoàn đã có công văn báo cáo Ủy ban để trình Thủ tướng Chính phủ thông qua trước khi Ủy ban phê duyệt chủ trương, danh mục thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại tổng công ty này.

EVN cho biết, năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh CPH và thoái vốn DN tại các đơn vị trực thuộc. Theo đó, phấn đấu hoàn thành quyết toán CPH tại EVNGENCO3; thực hiện các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển EVNGENCO2 thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký DN theo quy định; thực hiện CPH EVNGENCO1. Đồng thời, EVN tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thoái vốn tại các đơn vị.

Chuyên đề