(BĐT) - Ngày 29/9 tới, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là 19/10.

Kết thúc quý II/2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần gần 430 tỷ đồng, giảm 34%; lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, lợi nhuận trong quý II giảm chủ yếu do doanh thu thuần giảm, đồng thời giá vốn hàng bán giảm 46,23%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế nửa đầu năm nay, Công ty đạt 705 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm 32% so với mức 1.044 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty đạt 140 tỷ đồng, giảm 27% so với 6 tháng đầu năm 2019.

So với kế hoạch đề ra cho năm 2020, Công ty mới thực hiện được 29% kế hoạch doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận.