CC1 công bố tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

(BĐT) - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) sẽ được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược của CC1. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đặc biệt, ưu tiên các lĩnh vực CC1 còn yếu như: thi công hệ thống cấp thoát nước, thi công cầu cảng, khoan cọc nhồi; thi công xây lắp hệ thống cơ - điện - lạnh; sản xuất và thi công tấm Aluminum (nội thất, ngoại thất và chống cháy), trần nhôm, trần kim loại... 

Ngoài ra, nhà đầu tư chiến lược phải có năng lực về khai thác thị trường, trình độ công nghệ cao; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng hỗ trợ phát triển đối với các hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty; có lợi ích phù hợp với lợi ích phát triển của CC1.

Theo Bộ Xây dựng, nhà đầu tư chiến lược của CC1 phải có năng lực tài chính, lợi nhuận ròng dương trong các năm 2013, 2014, 2015 và chứng minh được nguồn vốn có giá trị tối thiểu bằng giá trị cổ phần đăng ký mua, không có nợ xấu, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa CC1 sẽ thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 3 nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng đấu giá trong cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư