Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HoSE: CSM) công bố BCTC quý IV/2019 với mức lãi ròng đạt hơn 34 tỷ đồng – cao nhất kể từ năm 2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.225 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng chỉ tăng thêm 12% nên lãi gộp đạt gần 1.574 tỷ đồng tăng 32% so với quý IV/2018. Biên lãi gộp quý IV/2019 theo đó cũng cải thiện nhẹ lên 14,2%, trong khi cùng kỳ năm trước biên lãi gộp CSM chỉ đạt 12,2%.

Trong kỳ CSM có 2,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 229 triệu đồng cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này lại giảm đến 29%. Đáng chú ý chi phí bán hàng và chi phí QLDN của CSM đều ở mức khá cao tăng lần lượt 14% và 37% lên mức trên 52 tỷ đồng và gần 49 tỷ đồng.

Kết quả Casumina lãi ròng 34,4 tỷ đồng trong quý IV/2019 tăng mạnh so với con số 1,7 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2018 – Đây cũng là mức lãi cao nhất mà CSM đạt được kể từ năm 2017 đến nay.

Casumina báo lãi sau thuế 53 tỷ đồng năm 2019, gấp 9 lần cùng kỳ ảnh 1

Lũy kế cả năm 2019, CSM đạt 4.265 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ, LNST đạt 53 tỷ đồng tăng gấp 9 lần so với kết quả đạt được năm 2018.

Năm 2019, CSM đặt mục tiêu kinh doanh rất tham vọng với mức doanh thu đạt 4.438,7 tỷ đồng tăng 20% so với 2018 và LNTT lên tới 80 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 16,5 tỷ đồng mà công ty đạt được trong năm 2018, đã khiến cổ đông nghi ngại về tính khả thi. Theo đó nhờ có kết quả tăng trưởng đột biến trong quý 4 nên kết thúc năm CSM cũng đã hoàn thành được 96% mục tiêu về doanh thu và 82% mục tiêu về LNTT. Trước đó kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm CSM mới chỉ hoàn thành được 68% mục tiêu về doanh thu và 29% mục tiêu về LNTT. Trong năm 2018 CSM đã bị vỡ kế hoạch khi đặt mục tiêu có lãi 104 tỷ đồng nhưng kết quả cũng chỉ thực hiện được hơn 13 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ