(BĐT) - Trong năm 2015, UBND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành 2 cuộc thanh tra về công tác đấu thầu tại UBND huyện Bảo Lâm và UBND huyện Hòa An. Điểm đáng chú ý là qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về đấu thầu tại 31 gói thầu trong tổng số 68 gói thầu được thanh tra, kiểm tra (chiếm gần 46% tổng số gói thầu).

Cụ thể, tại UBND huyện Bảo Lâm, qua thanh tra 33 gói thầu thì phát hiện sai phạm tại 18 gói thầu; tại UBND huyện Bảo An qua thanh tra 35 gói thầu thì phát hiện sai phạm tại 13 gói thầu. Tổng số tiền xử lý vi phạm về đấu thầu (thu hồi và giảm trừ) thông qua kết luận thanh tra là 2.449,332 triệu đồng.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, năm 2015, toàn Tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 830 gói thầu với tổng giá trị là 1.187.698,46 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.165.609,86 triệu đồng. Trong đó, có 746 gói thầu sử dụng vốn nhà nước; 38 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và 46 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.