Cần ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư với nhà thầu trong quyết toán công trình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu gặp không ít khó khăn về công tác thanh toán, đặc biệt là giai đoạn thanh quyết toán công trình. Chúng tôi tham gia thi công lắp đặt thiết bị hàng loạt dự án lớn, nhiều dự án đã đưa vào vận hành nhiều năm nhưng chưa được thanh quyết toán, gây khó khăn về tài chính cho nhà thầu.
Ông Dương Xuân Đệ, Tổng giám đốc Công ty CP Hawee Cơ điện ảnh 1

Ông Dương Xuân Đệ, Tổng giám đốc Công ty CP Hawee Cơ điện

Chẳng hạn như Dự án Discovery Complex tại 302 Cầu Giấy (Hà Nội), tòa nhà này đã đưa vào vận hành cuối năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục quyết toán cho nhà thầu do chủ đầu tư thay đổi thiết kế, chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại Dự án Riverside Garden ở 349 Vũ Tông Phan (Hà Nội), Tòa nhà đã đưa vào vận hành năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán hết công nợ cho nhà thầu, dù thủ tục quyết toán đã xong. Nhà thầu đã phải gửi đơn ra tòa để xử lý tranh chấp nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết. Còn tại Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, các khoản yêu cầu bồi thường, phát sinh chi phí do chậm tiến độ hoàn thành 12 năm, gây thiệt hại lớn cho nhà thầu hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Hiện nay, công tác nghiệm thu, thanh - quyết toán cho nhà thầu phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của chủ đầu tư. Tại rất nhiều công trình, dự án, việc chậm tiến độ thực hiện do lỗi của chủ đầu tư, gây thiệt hại lớn cho nhà thầu nhưng không được giải quyết. Hiện vẫn không có chế tài xử phạt chậm thanh toán của chủ đầu tư cho nhà thầu, nếu có thì cũng chưa được tuân thủ, áp dụng đầy đủ.

Nhà thầu mong muốn trong các khung pháp lý về hợp đồng, nên bổ sung các điều khoản có tính ràng buộc rõ ràng trách nhiệm của chủ đầu tư với nhà thầu tương ứng với trách nhiệm ràng buộc nhà thầu phải thực hiện đúng tiến độ, chất lượng… Pháp luật nên có quy định cung cấp bảo lãnh thanh toán của chủ đầu tư cho nhà thầu trong các hướng dẫn về hợp đồng thi công; có chế tài phạt hoặc ngừng cấp phép đầu tư dự án mới của chủ đầu tư trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán với nhà thầu.

Chuyên đề