Cần gỡ các bất cập trong hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hiện nay, một số quy định pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và quy định về việc hợp tác, liên danh, liên kết giữa các nhà đầu tư để thực hiện dự án có bất cập.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Cụ thể, Nghị định 30/2021/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và một phần đất khác thì trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xác nhận nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Thực tế hiện nay tại rất nhiều dự án, nhà đầu tư có đất và đủ điều kiện để làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đất đó không phải là đất ở hoặc không có một phần đất ở theo quy định tại Nghị định 30 nên không được công nhận làm chủ đầu tư dự án. Quy định này khiến rất nhiều dự án không thể triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tại nhiều dự án, hai hoặc ba nhà đầu tư cùng hợp tác, liên danh, liên kết (không thành lập pháp nhân mới) để cùng đầu tư một dự án, và tất cả các nhà đầu tư đều được ghi nhận trên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư với tư cách là chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, tại Điều 6 Luật Nhà ở và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định, chủ đầu tư không được ủy quyền cho các bên liên danh liên kết ký hợp đồng mua bán nhà ở, hoặc các nhà đầu tư liên danh, liên kết không được thỏa thuận phân chia sản phẩm nhà ở của dự án mà chỉ được chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu. Quy định này là bất cập và gây nhiều khó khăn cho các chủ đầu tư bởi họ đều là chủ đầu tư được ghi nhận hợp pháp trên hồ sơ pháp lý dự án. Đã là chủ đầu tư dự án thì họ hoàn toàn có thể thỏa thuận ủy quyền cho chủ đầu tư còn lại trong liên danh ký hợp đồng mua bán nhà ở, được tự do thỏa thuận hình thức phân chia lợi nhuận từ việc hợp tác là bằng tiền mặt hoặc sản phẩm dự án.

Tôi đề nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc này để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh.

Chuyên đề