(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, theo thông tin từ tổ công tác của Chính phủ qua rà soát việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, khả năng trong năm nay sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa thì chỉ tiêu cắt giảm 50% vẫn là đầy thách thức.
Quy định của pháp luật tốt mà việc thực thi của đội ngũ cán bộ công chức không tốt sẽ vẫn gây nhiều phiền toái, nhũng nhiễu cho DN.

Quy định của pháp luật tốt mà việc thực thi của đội ngũ cán bộ công chức không tốt sẽ vẫn gây nhiều phiền toái, nhũng nhiễu cho DN.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lý giải, giữa quy định của pháp luật và việc thực thi của cán bộ công chức vẫn còn khoảng cách. Quy định của pháp luật tốt tới mấy mà việc thực thi của đội ngũ cán bộ công chức không tốt vẫn sẽ gây nhiều phiền toái, nhũng nhiễu cho DN.

Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh về mặt pháp luật nhưng mặt khác phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thì mới rút ngắn, thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực thi trên thực tế. Quan trọng hơn, ngoài việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh đang có thì không được đẻ ra những điều kiện kinh doanh mới.

Thông tin thêm về thực trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù các bộ, ngành địa phương đã rất nỗ lực, đặc biệt có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ nhưng ở đâu đó vẫn có rào cản, các DN vẫn đang gặp khó khăn.

Chưa nói đến việc thực thi pháp luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, bản thân việc ban hành chậm các quy định pháp luật, ban hành thiếu đồng bộ, chặt chẽ cũng đã là rào cản trong đầu tư kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cách tư duy của các cơ quan xây dựng chính sách hiện chưa theo kịp, chưa đổi mới, chưa tách bạch được xây dựng khung khổ pháp lý để dành cho công tác quản lý nhà nước hay là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động (trong khuôn khổ cho phép)…

Do vậy, khi chưa tách bạch được và để quản lý thì chúng ta lại đặt ra rào cản và chính rào cản này lại làm cản trở cho các hoạt động của DN và đi ngược lại với chủ trương, chính sách cải thiện môi trường đầu tư cho DN.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, tổ công tác của Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, bám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các bộ, ngành làm sao để tiếp tục cải cách, cải thiện, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho DN.