(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Hội nghị thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 với các sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố. 
Các địa phương đã cùng thảo luận về những khó khăn, kiến nghị giải pháp để thực hiện kế hoạch 2018, thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ảnh: Đức Trung

Các địa phương đã cùng thảo luận về những khó khăn, kiến nghị giải pháp để thực hiện kế hoạch 2018, thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ảnh: Đức Trung

Đây là lần đầu tiên, việc trao đổi được tổ chức theo vùng, thay vì với từng địa phương như mọi năm. Đây không chỉ là thay đổi cách thức làm việc, mà còn có nhiều ý nghĩa thiết thực khác.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ xác định, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực; sự phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro của kinh tế thế giới. Các cân đối vĩ mô duy trì ổn định nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu, tốc độ tăng trưởng một số ngành thấp hơn kỳ vọng đã và đang là những thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị. Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đưa đất nước phát triển đúng hướng. Kế hoạch tốt, hợp lý, sát thực tế, dự báo được các diễn biến kinh tế…

Để bảo đảm việc lập kế hoạch năm sau khả thi, sát thực tế, hàng năm, Bộ KH&ĐT đều tổ chức các cuộc làm việc với từng địa phương để lắng nghe kế hoạch năm sau, những khó khăn, vướng mắc. Năm nay, Bộ KH&ĐT tổ chức hội nghị theo vùng, gồm các tỉnh vùng miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, các tỉnh vùng miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cho biết, đây là một trong những cải tiến trong cách thức làm việc để tiết kiệm thời gian và quan trọng hơn là để các địa phương có thể lắng nghe nhau, cùng chia sẻ, nắm bắt thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc của nhau.

Qua 4 cuộc làm việc, các địa phương đã cùng thảo luận các kế hoạch đặt ra cho năm sau; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp để thực hiện kế hoạch 2018, thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Những vướng mắc nhiều địa phương nêu ra là một số quy định của Luật Đầu tư công gây khó khăn trong triển khai; việc thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư của các dự án dở dang và khởi công mới theo Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ; khả năng cân đối vốn hạn chế…

Tại mỗi cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ KH&ĐT đã nhanh chóng phản hồi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách trong phạm vi chức năng của Bộ; đồng thời nắm bắt, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, các cơ chế chính sách cần điều chỉnh, sửa đổi để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tham mưu cho Chính phủ giải pháp tháo gỡ.

Lưu ý thêm cho các địa phương trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm sau, ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, đây là thời điểm để rà soát, đánh giá, tìm ra các mô hình, cách thức mới để có thể huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài bù đắp cho nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế không thể đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cần nêu bật phần liên quan đến các giải pháp, khó khăn vướng mắc và kiến nghị về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến thu hút nguồn lực đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chia sẻ các cách làm mới, mô hình hay; tăng cường liên kết vùng, liên kết chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của người dân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Các kế hoạch cần đánh giá sát kết quả năm 2017, rút kinh nghiệm để mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế thực hiện.

Tinh thần chung của đại diện các sở KH&ĐT tham dự hội nghị là đánh giá cao cách thức làm việc mới này. Mỗi địa phương cùng có thêm những bài học kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ các vướng mắc của địa phương mình trong lập, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công.

Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết, trên cơ sở kế hoạch của các địa phương tổng hợp để xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2018 trình Chính phủ, đối với các nhóm vấn đề liên quan đến vướng mắc về quy phạm pháp luật, Bộ KH&ĐT sẽ nhanh chóng tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.