(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau vừa thông báo bán đấu giá khai thác rừng sản xuất năm 2021, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 59,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, rừng sản xuất năm 2021, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ giao khoán với dân cư gồm có 213 lô, tổng diện tích là 733,42 ha, sản lượng là 50.613,3 m3 gỗ/lô. Giá khởi điểm của 213 lô này là 37,81 tỷ đồng.

Đối với rừng sản xuất năm 2021, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ hợp tác đầu tư, diện tích khai thác gồm 29 lô. Tổng diện tích là 355,07 ha, sản lượng là 30.892,4 m3/lô. Giá khởi điểm của 29 lô này là 21,876 tỷ đồng.