(BĐT) -  Công ty CP Bột giặt LIX (mã chứng khoán: LIX) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/11 và ngày thanh toán là 7/12.

Bột giặt LIX tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30%

Như vậy, với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi ra 97,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong 9 tháng đầu 2020, Công ty đạt 2.219,2 tỷ đồng doanh thu và 159,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19,8% và 21,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng, tăng 10%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 2% lên 230 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm.