Bố trí đúng nguyên tắc vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).
Việc điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án là để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: Tân Tiến
Việc điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án là để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: Tân Tiến

Báo cáo về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn theo quy định, Chính phủ đã rà soát và trình UBTVQH cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công. Đồng thời, bổ sung KHĐTCTH vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Sau thảo luận tại Phiên họp, UBTVQH thống nhất chủ trương bổ sung KHĐTCTH vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 từ số vốn chưa phân bổ, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện danh mục mức vốn cho từng dự án. UBTVQH cũng giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án phân bổ chi tiết…

Chuyên đề