• Bố trí đúng nguyên tắc vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

    20/01/2022 08:00

    (BĐT) - Tại Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).
  • Khát vốn đầu tư, TP.HCM huy động từ đâu?

    26/10/2021 10:00

    (BĐT) - Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của TP.HCM là 142.557 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ bội chi ngân sách TP.HCM là hơn 14.873 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách TP.HCM là hơn 127.638 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng hụt thu ngân sách khiến việc cân đối chi đầu tư trở thành bài toán khó. Để giải bài toán này, TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có phương án đấu giá công khai quỹ đất công.

chuyên đề

Kết nối đầu tư