Trong quý 1/2016, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính và 4 cuộc thanh tra chuyên đề.
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quý I/2016, Thanh tra Bộ đã tư tiến hành một cuộc thanh tra hành chính: Thanh tra dự án đầu tư xây dựng trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ số 289 Điện Biên Phủ và số 33 Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo Quyết định số 246/QĐ-BKHĐT ngày 07/3/2016.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ đang triển khai các cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2016.

Cũng trong quý I/2016, Thanh tra Bộ đã triển khai một số các cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Đến nay đã có 4 cuộc thanh, kiểm tra có thành lập đoàn.

Cụ thể, có 1 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT trên tuyến Quốc lộ 1A do Bộ Giao thông - Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212÷400 - Km1265÷000 tỉnh Bình Định và Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT.

Có 3 cuộc thanh tra về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2015 tại các tỉnh Trà Vinh, Hòa Bình và Thái Bình.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT; Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công.

Được biết, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tập trung vào (1) Công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công;

(2) Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của Chương trình nâng cấp hệ thống đê biển;

(3) Công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT;

(4) Công tác sử dụng bốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh;

(5) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các đối tượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và (6) Kiểm tra hành chính.

Kế hoạch này đảm bảo được nguyên tắc: không trùng lắp về đối tượng, nội dung, thời gian; mỗi địa phương, Bộ, ngành chỉ có 1 cuộc thanh tra, kiểm tra do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành.

Theo Đầu tư