(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh mục cảng cạn Việt Nam. Theo đó, trong quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có 9 cảng cạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, TP. Hải Phòng có 3 cảng cạn, gồm: Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng, Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình và Cảng cạn Hoàng Thành. 6 cảng cạn còn lại nằm ở 6 địa phương khác nhau: Hà Nội có Cảng cạn Long Biên, Phú Thọ có Cảng cạn ICD Hải Linh, Quảng Ninh có Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, Hà Nam có Cảng cạn Tân Cảng Hà Nam, Ninh Bình có Cảng cạn Phúc Lộc - Ninh Bình và Đồng Nai có Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch.