Thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Bộ Giao thông Vận Ttải (GTVT) có ý kiến hủy bỏ 2 văn bản hành chính mà Bộ đã ban hành trước đó.
Hoạt động tại Cảng Quy Nhơn.

Hoạt động tại Cảng Quy Nhơn.

Sáng 20/2, nguồn tin cho biết, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về việc hủy bỏ văn bản hành chính do cơ quan này ban hành.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành 2 văn bản số 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần; và văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành, trụ sở TP Hà Nội) theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 1566/KL-TTCP ngày 17/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn Bộ GTVT có ý kiến hủy bỏ 2 văn bản hành chính đã ban hành nêu trên.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Vinalines căn cứ Kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình sau khi Bộ GTVT hủy bỏ 2 văn bản trên.

Được biết, sau khi ban hành kết luận thanh tra về việc cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn, đến thời điểm này, 75,01% cổ phần Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành vẫn chưa được xử lý thu hồi về sở hữu nhà nước theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Theo Tiền phong