Bộ Công an lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu tư trang hơn 275 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Công an vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu: Giầy da nam sĩ quan cấp tướng, giầy da sĩ quan cao cấp; Giầy da lễ phục sĩ quan; Vải lụa PE các màu; Vải phin pêcô các màu; Màn tuyn cá nhân; Ba lô ba túi; Vải may trang phục cảnh sát màu mạ non; Vải may trang phục các lực lượng khác thuộc nguồn kinh phí thường xuyên năm 2022, với tổng dự toán 275,238 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, Cục Trang bị và kho vận (bên mời thầu) sẽ tiến hành mua sắm trực tiếp theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu trên. Trong đó, Gói thầu Vải may trang phục cảnh sát màu mạ non có giá gói thầu 149,45 tỷ đồng; Gói thầu Vải may trang phục các lực lượng khác (giá gói thầu 69,267 tỷ đồng); Gói thầu Giầy da lễ phục sĩ quan (giá gói thầu 20,979 tỷ đồng)…

Chuyên đề