#Giầy da nam sĩ quan cấp tướng
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công an lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu tư trang hơn 275 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Công an vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu: Giầy da nam sĩ quan cấp tướng, giầy da sĩ quan cao cấp; Giầy da lễ phục sĩ quan; Vải lụa PE các màu; Vải phin pêcô các màu; Màn tuyn cá nhân; Ba lô ba túi; Vải may trang phục cảnh sát màu mạ non; Vải may trang phục các lực lượng khác thuộc nguồn kinh phí thường xuyên năm 2022, với tổng dự toán 275,238 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Kết nối đầu tư