(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định chấp thuận Công ty CP Cao su Sông Bé là nhà đầu tư Dự án Xây dựng Trang trại chăn nuôi heo Nghĩa Trung 1. Tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của Nhà đầu tư là 30 tỷ đồng; vốn vay thương mại là 70 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 157.500 m2, tại Khoảnh 5, Tiểu khu 306, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng thuộc Thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Quy mô sản xuất 20.000 con heo hậu bị.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Trong đó, tiến độ từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022, thực hiện các thủ tục pháp lý; từ tháng 1/2023 trở đi, hoàn thành và đưa vào hoạt động.